วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-EconomicsIT

บีเคนิกซ์ จัด Peering Forum แบบ Hybrid ออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ ตอกยํ้าจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

บริษัท บีเคนิกซ์ จํากัด (BKNIX) ร่วมกับ
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัดประชุม BKNIX Peering Forum (BPF2022) แบบพบหน้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท หลังจากปีก่อนหน้าจัดแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจํานวนมาก ทั้งผู้ร่วมงานแบบพบหน้าและผู้ร่วมงานออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนทางด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวในการเปิดงาน มีใจความตอนหนึ่งว่า ผมรู้สึกยินดี ที่เรากลับมาพบหน้ากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งอีกครั้งและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหรือแม้แต่เหตุการณ์สงครามเป็นเหตุให้ประชาคมอินเทอร์เน็ตต้องทํางานกันหนักเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณข้อมูลและรูปแบบการใช้งานที่ต่างออกไป เรายังได้เห็นด้วยว่า ในช่วงเกิดการขัดแยังและสงคราม อาวุธชนิดหนึ่งที่นํามาใช้โจมตีกันอย่างกว้างขวางก็คือ อาวุธไซเบอร์ซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่ยึดติดกับสภาพภูมิศาสตร์ก่อเป็นสงครามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Mr. Barry Raveendran Greene จาก Akamai Technology
ร่วมกล่าวปาฐกถาในเรื่องสงครามไซเบอร์
เพื่อประชาคมอินเทอร์เน็ตของเราจะได้เพิ่มความตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือ

นอกจากนี้ ดร.โคทม ยังกล่าวด้วยว่าจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เพิ่มมากขึ้น เรามีความตั้งใจผลักดันให้ BKNIX
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาค เพื่อขยายการรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ด้านนางสาวปัทมา บุนนาค ผู้จัดการบริษัท บีเคนิกซ์ จํากัด กล่าวว่า BKNIX
มุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็น hub ของภูมิภาค โดยปีนี้ปริมาณข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันที่ BKNIX สูงขึ้นแตะระดับ 100 Gbps เป็นครั้งแรก เราได้เพิ่มจุดให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น พร้อมสําหรับการเติบโต และการเป็น hub ของภูมิภาคต่อไป โดยปีนี้เราได้ทําความร่วมมือกับ STT GDC Thailand ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกล เปิดจุดแลกเปลี่ยนภายในประเทศของบีเคนิกซ์อีกจุด เพื่อรองรับการขยายตัวของสมาชิกและการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดเทราไบต์ (TB) นอกจากนั้นเรายังมีสมาชิกมาเชื่อมต่อโหนดที่เชียงใหม่ ได้แก่
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มเสถียรภาพการเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ภาคเหนือ ลดการพึ่งพาจากส่วนกลาง ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สําคัญของประเทศอีกแห่ง”

ในปีนี้การประชุม BPF2022 ได้ปรับรูปแบบเป็นการประชุมแบบ Hybrid
รองรับการร่วมงานทั้งจากระบบออนไลน์และแบบพบหน้า โดยหัวข้อภายในงานกําลังอยู่ในความสนใจ เช่น การจัดการด้านความปลอดภัยของเครือข่าย, 5G, Edge Computing, IOT,
และทิศทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมถึง
แนวโน้มการเติบโตของตลาดศูนย์ข้อมูลในอาเซียน (Data Center Market in ASEAN) นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับการเจรจาหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ISOC, ETIX Everywhere, AWS, Cable Connect, APNIC, กสทช, Netflix, TCC Technology Group, Telehouse, NTT Global IP Network,Google, Opengear, JPNAP, Meta, BBIX, STT GDC Thailand, Console connect, TrueIDC, .TH และNSRC ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบตัวแทนจากองค์กรเหล่านี้บนแพลตฟอร์มการประชุมและพบปะสังสรรค์ออนไลน์อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมงานประชุม BKNIX Peering Forum 2022 ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในองค์กรกลุ่มธุรกิจสื่อสารและอินเทอร์เน็ตมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล,ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ, ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, ออสเตรเลีย, อินเดีย,ฮ่องกง,เกาหลีใต้, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,ปากีสถาน, เมียมา, บังกลาเทศ, บลาซิล, มอริเชียส, ศรีลังกา, เบนิน, สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและรับชมงานประชุมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ peeringforum.bknix.co.th

สําหรับ BKNIX หรือ Bangkok Neutral Internet Exchange เป็นผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 ดําเนินการภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) โดยเปิดให้สมาชิกเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้สูงในระดับเทราบิตต่อวินาที (Tbps)