วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Economics

แบงก์ชาติเผยแนวทางดำเนินการเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX

ตามที่จะมีการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไปนั้น แบงก์ชาติได้หารือร่วมกับคณะทำงานเห็นร่วมกันว่าสถาบันการเงินและผู้ร่วมตลาดควรจำกัดการทำธุรกรรมที่อ้างอิงกับ THBFIX และเร่งเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นอย่างจริงจังโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง THOR ซึ่งสนับสนุนให้ใช้เป็นโอกาสแรก โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้สถาบันการเงินทุกแห่งยุติการทำธุรกรรมอนุพันธ์ใหม่ เช่น ธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) และธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เว้นแต่เป็นการทำเพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกรรมคงค้างเดิมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น

2. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งทยอยลดยอดคงค้าง (Notional outstanding) ธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ที่ครบกำหนดหลังปี 2568 ดังนี้

2.1 ทยอยลดยอดคงค้างรวมที่ครบกำหนดหลังปี 2568 ให้เหลือไม่เกิน 50% และ 25% ภายในกลางปีและสิ้นปี 2565 ตามลำดับ

2.2 ทยอยลดยอดคงค้างเฉพาะส่วนของลูกค้าที่ครบกำหนดหลังปี 2568 ให้เหลือไม่เกิน 30% ภายในสิ้นปี 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3nf9md5

#แบงก์ชาติ #THBFIX #THOR