วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
covidnewsชุมชน-สังคมพม.

ดย.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และยูนิเซฟ ผนึกกำลังเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และยูนิเซฟ
ผนึกกำลังเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19” เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ไม่ให้เด็กต้องโดดเดี่ยว

ผู้ใดพบเห็น
🔺️ เด็กกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิตจากโควิด-19
🔺️ เด็กขาดผู้ดูแลระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ารับการรักษา
🔺️ เด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา
🔺️ เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง ดังนี้

🔵 Application : “คุ้มครองเด็ก”
🔵 บ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้ง 77 จังหวัด
🔵 สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300
🔵 Line : @savekidscovid19 “ศูนย์ช่วยเด็กโควิด”