วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพช.

ศจพ.อ.ไทรน้อย ติดตามงานปรับปรุงบ้าน-มอบของจำเป็นผู้ยากไร้ในอ.ไทรน้อย คืนความสุขให้ผู้สูงวัยช่วงสงกรานต์

นนทบุรี (12 เมษายน 2565) เมื่อเวลา 08.00 น.นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย นางสาวฒาลัศมา จุลเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอไทรน้อย หัวหน้าส่วนราชการ นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม.2 ลงพื้นที่สนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำและซ่อมแซม บ้านนางสาวสงวน สิงห์โต ม.2 ตำบลคลองขวาง ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ ศจพ. เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

จากนั้น เวลา 13.30 นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย มอบหมายให้ จ่าเอกวัฒนชัย สามาอาพัฒน์ ปลัดอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน กำนันตำบลหนองเพรางาย ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายพร้อมด้วยทีมช่างและนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลหนองเพรางาย เพื่อมอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตกเกณฑ์ ศจพ. จำนวน 3 ครัวเรือน และพื้นที่หมู่ที่ 4,5 และ 8 เพื่อสำรวจครัวเรือนผู้ยากไร้เป้าหมายการซ่อมแซมบ้านจากกาชาดจังหวัดนนทบุรี การดำเนินการพบครัวเรือนยากไร้ 2 ครัวเรือนจะได้ประสานงานอำเภอไทรน้อยต่อไป
#สพอ_ไทรน้อย #จังหวัดนนทบุรี