-รอบกรุง

รบ.แจงความคืบหน้างานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           ที่ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขัวญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าวด้วย

            ทั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวถึงการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ให้ข้อมูลเรื่องต่างๆ ลำดับพิธีการ หมายกำหนดการ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำมุรธาภิเษก รวมตลอดถึงสถานที่ และพิธีการต่างๆ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            ด้าน พลตำรวจเอก อัศวิน ขัวญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ การปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเสด็จฯ การเตรียมความพร้อมการเฝ้ารับเสด็จฯ ของประชาชน

          ส่วน พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้ให้ข้อมูลเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการจราจร รวมถึงการปิดเส้นทางการจราจรในวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและศูนย์สื่อมวลชน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ว่าได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น 3 ระยะ ด้วยกัน คือ ช่วงต้นพระราชพิธี  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-3 พฤษภาคม 2562 ช่วงกลางพระราชพิธี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุด ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และปลายพระราชพิธี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2562

           โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  www.phralan.in.th (อ่านว่า พระลาน) และ Facebook พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของโบราณราชประเพณี พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งประชาชนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ และจะมีการแถลงความคืบหน้าของการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจให้รับทราบข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง