วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-รอบกรุง

ศิริราชชวนบริจาคช่วยผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เปิดเผยว่า จากสถิติผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีประมาณ 500,000 คน แบ่งเป็น ผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียม 50,000 คน และผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมแบบอื่นๆ อีกถึง 450,000 คน ในส่วนของโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ การรักษาถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย ด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง อาทิ แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ้าเท้า

รศ.พญ.กุลภา กล่าวต่ออีกว่า การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย มีความต้องการจำเป็นในบริบทที่แตกต่างกัน เราต้องคำนึงถึงกิจวัตรประจำวันของเขา เพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ป่วย ช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ หากแต่ที่ผ่านมา ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น เมื่อจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เขาจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง ซึ่งน่าเห็นใจสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้

ด้วยเหตุนี้ทางศิริราชมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสจำนวนมากโดยผ่านกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีเราได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท ช่วยให้ผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ได้เข้าถึงการรักษา อย่างไรก็ดี ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤตโควิด-19 สร้างความเสียหายแก่ทุกพื้นที่ ทำให้เงินในกองทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีผู้บริจาคเข้ามา แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่รอความหวังในการรักษา ได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง

โอกาสนี้ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมเป็น”ผู้ให้”เท่ากับท่านได้มีส่วนร่วมใน”การรักษา”ด้วยการบริจาคเงินเข้า”กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ได้ที่

▶️ ศิริราชมูลนิธิ 3 แห่ง ได้แก่ 1. ตีกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช (ทุกวัน) 2. รพ.ศิริราช ปียมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ทุกวัน) 3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G (วันจันทร์ – ศุกร์)
▶️ บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กรุณาระบุ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366″ )
▶️บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE
(กรุณาระบุ”กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366” )

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการลดหย่อนภาษี 2 เท่า (e-Donation)ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิ กรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @404ygznr หรือส่งอีเมลมาที่
prccsspo@mahidol.ac.th เพื่อจัดส่งเอกสารการบริจาคแก่ท่านต่อไป.