วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-บทความ

ทำความรู้จัก “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์ การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย

จากการที่ประเทศไทยรับมอบการเป็นเจ้าภาพต่อจากนิวซีแลนด์ พร้อมขับเคลื่อนเอเปคด้วยแนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคจากนิวซีแลนด์ เน้นย้ำความพร้อมและความมุ่งมั่นของไทยที่จะนำพาเรือเอเปคไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการเปิดกว้างต่อทุกโอกาส ส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและสมดุล

โดย ตราสัญลักษณ์ การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย คือ ชะลอม เครื่องจักสานของไทย ใช้สำหรับใส่สิ่งของ สัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรง ยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ออกแบบโดย นายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้…จากพิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2565

เครื่องแต่งกายนายกรัฐมนตรี และอุปกรณ์รับมอบเจ้าภาพ APEC จากนิวซีแลนด์ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่าเมารี นิวซีแลนด์

เครื่องแต่งกาย
• เสื้อคลุม เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี
• สร้อยจี้หยก (Koru Pounamu) เป็นรูปม้วนยอดอ่อนใบเฟิร์น เครื่องประดับสำหรับผู้นำ สัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและฟื้นฟูของเอเปค

อุปกรณ์รับมอบ
• ไม้พาย (paddle) ไม้พายที่มีลวดลายแกะสลักจะถือเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่มีคุณค่าสำหรับหัวหน้าเผ่า

ที่มา – กระทรวงการต่างประเทศ