วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newssouthern-news

ร่วมป้องกัน!!สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.พังงา ออกมาตรการป้องกันโควิด19 ให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดอีดิ้ลฟิตร์ที่บ้าน

พังงา (9 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า นายอะหมัด และเยาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ได้มีหนังสือด่วนมากถึงประธานชมรมอิหม่ามทุกอำเภอและอิหม่ามประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดิ้ลฟิตร์ที่มัสยิด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วประเทศและในจังหวัดพังงามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 5/2564) คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคในพื้นที่แล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (13) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จึงกำหนดให้ทุกมัสยิด มูศอลลา และบาลาย ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา งดการจัดละหมาดอีดิ้ลฟิตร์ร่วมกันในสถานที่ดังกล่าว โดยให้ละหมาดที่บ้านภายในครอบครัว และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มจำนวนมากที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา 45/107 หมู่ 3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์,โทรสาร. 076-481271


ภาพ..ขอบคุณภาพจากมัสยิดตอรีกอตุลยันนะฮ์
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป/โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา