COVID19

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่16 พ.ค.2564 ติดเชื้อพุ่งต่อเนื่อง สะสมทะลุแสนคน

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 จำนวน 24 ราย