COVID19

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม วันที่ 4พ.ค.2564 ติดเชื้อใหม่ลดเล็กน้อย แต่ยอดตายยังสูง

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จำนวน 27 ราย

แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข