เกษตรD.I.Y

การปลูกแก้วมังกร ทางเลือกใหม่ในพื้นที่ดินทราย (ชมคลิป)

SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

#แก้วมังกร เป็นไม้เลื้อย มีรากทั้งในดินและรากอากาศ ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ชอบแสงแดดพอเหมาะ ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นดินทรายจัด